Vik i Sogn


Geografi:

Vik i Sogn ligg på sørsida av Sognefjorden, og er den lengste fjorden i verda.
Du kan koma til Vik via:

 • riksveg 13 over Vikjafjellet frå Bergen og Oslo

 • fergesambandet Vangsnes - Hella – Dragvik, som tek deg over Sognefjorden frå Sogndalsområdet

 • hurtigbåt til Bergen


Avstandar:

 • Gardermoen (Oslo)- Vik: 400 km

 • Flesland (Bergen)- Vik: 170 km

 • Voss jernbanestasjon- Vik: 70 km

 • Haukåsen (Sogndal flyplass)- Vik: 70 km

 • Lillhammer- Vik: 335 km

 • Sirdal- Vik: 435 km

 • Trondheim- Vik: 470 km


Om Vik kommune:

Vik kommunen utgjer fem bygdelag: Arnafjord, Vik (sentrumsområdet), Vangsnes, Feios og Fresvik, rekna frå vest mot aust innetter fjorden. Alle desse stadene har i dag offentlege tilbod som skule, barnehage, bibliotek og grendahus, samt ein landhandel i kvart bygdalag.Det bur omlag 2800 innbyggjarar i Vik, og kommunen har eit variert arbeidsliv, med ei blanding av industri, jordbruk og reiseliv.


Vik skisenter:

Vik skisenter er bygd av Vik IL i samarbeid med Vik kommune og næringslivet, samt ein formidabel bygdedugnad (totalkostnad ca 30 mill kr). Skisenteret ligg på Kålsete og inneheld skiskyttaranlegg og rulleskibane, 5 hoppbakkar (frå K60 og nedover), skileikbakke, skitrekk, liten alpinbakke, lavo og skistove.


Vik Fjell- landsby:

Vik fjell-landsby er eit veldig spennande prosjekt under utvikling. Dei fyrste hyttene er under opparbeiding og fjell-landsbyen forventar nærare 200 hytter på sikt, samt eit større alpinanlegg. Vik skisenter ligg i nær tilknytning til fjell-landsbyen.


Severdigheiter:

Litt ut frå sentrum byr naturen på mange opplevingar for dei som interesserer seg for friluftsliv og kultur:

 • Høgdegardane Grønsberg på Seljadalen og Le i Framfjorden.

 • På Vangsnes står statua av Fridtjov den Frøkne.

 • Den isolerte veglause garden Finnabotn er ei naturperle.

 • Vikafjellet er inngangsport til Stølsheimen

 • Gamalosten

 • Fresvikbreen ligg innafor kommunen sine grenser

 • Kommunen har fem kyrkjer i aktiv bruk, i tillegg til to middelalderkyrkjer

 • Skisenteret på Kålsete

 

 • Avstanden mellom fjord og høgfjell er kort. På Vikafjellet kan kan du gå på ski til langt ut på sommaren, samtidig som ein kan nyta eit svalande bad i Sognefjorden


Turløyper:

I kommunen finnes det i dag omlag 40 merka og umerka turløyper, i tillegg til Bergen Turlag sine merka løyper i Stølsheimen. Turkarta er produsert i målestokk 1:50000 for heile kommunen, og i målestokk 1:10000 for sentrum i dei 5 grendelaga. Informasjon om dei ymse turane finn du på informasjonstavler som er sett opp ymse stader i kommunen.

Fiske:

På Vikafjellet er det rikeleg høve til aurefiske i vatna og i elvane. Vi kan også tilby fiskekort for laksefiske i Vikja, som er vart kåra til Norges beste lakse-elv pr.kvadratmeter eit år.

Overnatting:

I kommunen er det ei rad overnattingsbedrifter. I tillegg finns det mange bustader for bærplukkarar som står ledig for utleige store delar av året.