Teknisk info


Langrenn:

 • Løypelengde vinter: 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 km

 • Løypelengde asfalt: 0,5 -1 – 1,5 – 2 – 2,5 – 3 km

 • Løypebredder: 4-8m

 • Arena:Lengde 150-200 m, Bredde 50 m

 • Oppløpslengde:125 m

 • Rundkøyring: Diameter 8m

 • Høgdeskilnad: Total høgde skilnad i 5 kilometeren er 69m

Skiskyting:

Standplass på arena:

 • Skytebane: Lengde 50m, Bredde 70m

 • Antall skiver: 25 stk

 • Skivebredde: 2,75 m

 • Standplass: Lengde 70m, Bredde 14.5m                       

 • Strafferunde: Lengde 70m og 150m

 

 • Bod med standplass materiell

Standplass på høgste punkt i løypa:

 • Skytebane: Lengde 50m, Bredde 15m

 • Antall skiver: 6 stk

 • Skivebredde: 2,50m

 • Standplass: Lengde 16m, Bredde 6-7m

 

 • Det er 3 stk varianter ein kan nytte som inngang til øvre-standplass

Hopp:

Bakkestørrelsar i skileikområde: 

 • W 5: Kritisk punkt 5m, med lys

 • W 8: Kritisk punkt 8m, med lys    

 • W12: Kritisk punkt 12m, med lys

 • W18: Kritisk punkt 18m, med lys

Bakkestørelsar, hovudbakkar:

 • W25: Kritisk punkt 25m, med lys

 • W40: Kritisk punkt 40m, med lys

 • W60: Kritisk punkt 60m, med lys og 8m høgt stillas

 

 • Stillas og lys er under arbeid. Ferdig 2008

 • Hoppbakkane har ein stor mur som støttar opp ”sletta” på dei 3 største hoppbakkane

 • Muren er 22 m høg og har ein lengde på ca 120 m

Alpint/ Snowboard:

Skitrekk:

 • Lengde: 300m

 • Høgde: 96m

 • Hastigheit: 2,5 m/sek

 • Kapasitet: ca 850 p/t

 • Type medbringarar: Lst200 m/lang tallerken

 • Fabrikat: Doppelmayr/Lst

Nedfartar:

 • Løype 1: Lengde ca 570 m (Særs barnevennleg)

 • Løype 2: Lengde ca 450 m

 • Løype 3: Lengde ca 500 m. (Frikøyring med kular og staup)

 

 • Lys i heile anlegget

Handikap: 

 • Løypelengde vinter: 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 km

 • Løypelengde asfalt: 0,5 -1 – 1,5 – 2 – 2,5 – 3 km

 

 • Mange treningsmuligheiter for dei som er med i handicap-idrett, både sommar og vinter

 • Skistova er tilrettelagt med dusj og overnatting for handikap


Skileikområdet: 

 • Skileikområdet er hjerta til Vik Skisenter

 • Her kan ein nytta dei minste hoppbakkane, skitrekket, løyper og eit stort område for fri leik

Lavo: 

 • Lavoen er plassert sentralt i skileikområdet

 • Her kan ein fyra opp og varma seg eller grilla pølser etc

 • Lavoen rommar ca 35 personar og har ei open gruve i midten


Skistova:

Innhald:

 • Skistova er eit bygg på 3.5 etasjar med hems

 • Skistova er godt tilrettelagt for landslags-samlingar, bedrifts-samlingar, seminar og div

 • Skistova er og egna for bryllaup, dåp, konfirmasjon, jubileum

 • Storstova rommar ca 100 personar på ein gang

 • Ca 32 sengeplassar + flatsenger på hemsen

 • Totalt 5 stk wc

 • Totalt 10 stk dusjar

 • Utvendig vasskran for vasking av utstyr etc

 • Arbeider med breiband-tilgang

Kjellar:

 • Entre med overbygg

 • Hall

 • Soverom

 • 1stk. handicap wc med dusj + 2 stk. Wc

 • 2 garderobar med til saman 4+4 stk dusjar. (Kan og nyttast av handikapa)

 • Teknisk rom / tørkerom

 • Lager

 • Trapperom

1etg:

 • Entre med overbygg

 • 1 stk. handikap wc med dusj

 • Rennkontor/soverom

 • Kjøkken med komfyr, kjølerom og hurtig oppvaskmaskin + anna kjøkkenutstyr

 • Storstove med peisovn

 • Trapperom

2etg:

 • Trapperom

 • Loftsstove med TV

 • 1 stk. wc

 • 2 store soverom

 • Tidtakar-rom / soverom

3etg:

 • Spiker-rom / soverom

 • Hems med soveplass / lager eller leikeareal